Novinky

Domů Novinky Produkty Speciality Katalog O nás Manotherm Kontakt Napište nám
ATIO, s.r.o.
ul. Práce 1367
277 11 Neratovice

Tel.: 315 687 976-7
Fax: 315 688 205
E-mail: mail@atio.cz
Vizitka firmy (vCard)

Novinky v našem dodavatelském programu
PCh 100-3 DG

Membránový tlakoměr PCh 100-3 DG

Nový typ mebránového tlakoměru PCh 100-3 DG (Dry Genic) byl vyvinut na základě požadavků potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Narozdíl od oddělovacích membrán nepotřebují membránové manometry pro svoji funkci žádnou plnící kapalinu, která může zapříčinit kontaminaci pracovního média. S tímto tlakoměrem můžeme zaručit, že ke znečištění média nedojde ani v případě poruchy, a to díky zcela "suché" konstrukci.

K výhodám oddělovacích membrán nadále patří delší životnost, přestože se nám ji u našich membránových tlakoměrů podařilo výrazně zvýšit použitím speciálních postupů, a dále menší ovlivnění teplotou, protože dodatečná chyba vnášená změnou teploty je u membránových manometrů 0,8 % / 10 K (tj. cca 6x víc).

 • Dry Genic - žádná plnící kapalina, není možná kontaminace média
 • membrána přivařena v rovině s těsnící plochou (bez "mrtvých" míst)
 • vhodné pro SIP CIP (sterilizace a čištění na místě)
 • procesní připojení jako u oddělovacích membrán (Clamp, Tri-Clamp, DIN 11851 atd.)

PB-3-043 PB-3-043PCh 100-3 HOP

Vysoce přetížitelný membránový tlakoměr PCh 100/160-3 HOP

Naše membránové tlakoměry jsou standardně vyráběny s pětinásobnou přetížitelností, na přání lze dodat provedení s až desetinásobnou přetížitelností (maximálně však do PN 40 u membrán Ø 100 mm). Přesto existuje velké množství měřicích míst, kde jsou požadavky na přetížitelnost výrazně vyšší. To je důvod, proč jsme vyvinuli novou řadu "HOP" (High overpressure protected), která posouvá laťku výrazně výš - limit přetížitelnosti našich membránových tlakoměrů nyní leží u hranice 600 bar.

 • přetížitelnost do 100, 250 nebo 600 bar
 • třída přesnosti 1,6 dle EN 837-3
 • pouzdra tlakoměrů DN 100 nebo DN 160
 • závitové nebo přírubové procesní připojení

PB-3-044 PB-3-044APCh 100-6

Tlakoměr pro absolutní tlak APCh 100/160-6 (Monel)

Pro měření absolutního tlaku na agresivních médiích jsme k základnímu typu APCh (katalogový list 3901) doplnili přístroj, který má části přicházející do styku s médiem vyrobeny z Monelu. Tato slitina vykazuje velmi dobrou odolnost proti korozi, mnoha kyselinám a především fluoru F2. Další materiály jsou pak dostupné na poptání.

 • části přicházející do styku médiem z Monelu
 • další materiály dostupné na poptání (Hastelloy atd.)
 • svařovaná konstrukce minimalizuje možnost netěsností
 • zkouška těsnosti pomocí detekce úniku hélia do 10-9 mbar l/s
 • přírubové procesní připojení na poptání

PB-3-045 PB-3-045Clamp s PTFE fólií

KCT - metoda lisování PTFE fólií na oddělovací membrány

Vyvinuli jsme novou metodu lisování PTFE fólií za studena - KCT.

Naše KCT metoda vylepšuje vlastnosti oddělovacích membrán s PTFE fólií, a tím rozšiřuje možnosti jejich použití. Při výrobě je vytvořen velmi tenký a homogenní spoj membrány a fólie, což má pozitivní vliv na funkci kompletní oddělovací membrány. KCT metodu je navíc možné použít i u složitých tvarů (např. oddělovací mambrány s clamp připojením).

 • vysoká teplotní odolnost (-10 °C až +260 °C)
 • použitelnost pro tlaky do 400 bar
 • vysoká odolnost proti vakuu při +100 °C (typicky)
 • tloušťka PTFE fólie až do 0,5 mm při minimálním vlivu na měření
 • použití PTFE fólie i u složitých tvarů (Clamp připojení)
 • použití PTFE fólie i u speciálních materiálů (Tantal))

PB-7-054 PB-7-054Tlakoměr RSChgG 160-3

Tlakoměry RSChgG 160-3 pro extrémní klimatické podmínky

Nová řada tlakoměrů navržená pro provoz i v nejtvrdších klimatických podmínkách. Teploty do -60 °C, písečné bouře, slaná voda, mořský vzduch nebo prostředí s nebezpečím výbuchu nepředstavují pro naše tlakoměry typu RSChgG překážku. Konstrukce tlakoměru vychází z požadavků zákazníků na univerzální přístroj pro prostředí s rozdílnými podmínkami, jaké panují např. při těžbě, transportu a zpracování ropy nebo plynu.

 • okolní teplota do -60 °C (-76 °F)
 • třída přesnosti 1,0
 • bezpečnostní provedení pouzdra s mezistěnou (S3 dle EN 837-1), zaválcovaný kroužek
 • plnění pouzdra silikonovým olejem pro zabránění kondenzace vlhkosti
 • pouzdro svařeno s připojením, nehrozí únik plnící kapaliny
 • spodní vývod
 • možnost provedení dle GOST

PB-1-031 PB-1-031Převodník tlaku DIGPTMv

Převodník tlaku inteligentní DIGPTMv

Tyto převodníky slouží pro velmi přesné měření a monitorování tlaku kapalných a plynných médií v rozsazích od 4 bar do 100 bar. Díky zabudovanému teplotnímu čidlu a aktivní kompenzaci teplotní závislosti senzoru v mikroprocesorové jednotce je dosaženo vysoké stability a přesnosti v celém rozsahu měřené teploty.

 • robustní celokovová konstrukce
 • přesnost ≤ 0,08 %
 • rozsah měřené teploty -20 °C až +60 °C
 • CMOS RISC mikrokontrolér
 • výstupní signál: analogový 4 .. 20 mA + digitální (RS-485)
 • volně programovatelný spínaný výstup
 • správa převodníku přes rozhraní RS-485
 • široký rozsah použití

Katalogový list 9860.2Převodník tlaku DIGPTMvSF6

Převodník tlaku pro monitorování tlaku / hustoty plynu SF6

Tyto převodníky slouží k měření a monitorování tlaku / hustoty, případně úniku plynu SF6 v zapouzdřených vysoko- a středněnapěťových rozváděcích zařízeních izolovaných plynem, a to ve vnitřním i venkovním prostředí. Převodník umožňuje nepřetržité zaznamenávání procesních hodnot teploty a tlaku plynu SF6.

 • svařované provedení, míra netěsnosti < 10-9 mbar.l/s
 • robustní provedení - vysoká odolnost proti přetížení a protržení
 • rozsah měřené teploty -40 °C až +60 °C
 • výstupní signál 4 .. 20 mA úměrný tlaku / hustotě plynu SF6 při +20 °C
 • volitelný spínaný výstup
 • správa převodníku přes rozhraní RS-485
 • široký rozsah použití v energetice

Katalogový list 9891

Tlakoměr RCh 100-3vDW + MDM 7340

Tlakoměr RCh 100-3vDW + MDM 7410

Řada DW
Double Weld

Nově vyvinutá řada DW se vyznačuje kompletně svařovanou konstrukcí.

U přístrojů této řady je připojení svařeno s tělesem oddělovací membrány a k připojení je také přivařeno pouzdro. Označení (objednací kód) je dáno doplňkovým kódem „vDW“.

Návrh přístrojů zohledňuje zvláštní požadavky a poskytuje:

 • hygienické výhody
 • vynikající použitelnost pro vysoké provozní nebo čistící teploty
 • výhodu vysoce kvalitního utěsnění měřicího přístroje (CIP/SIP v potravinářském, bio a farmaceutickém průmyslu)
 • hladké plochy a snadné čištění
 • dlouhodobou těsnost i při rychlých změnách teplot

Katalogový list 1201.7 - RCh / RChG 100/160-3vDW
Katalogový list 1211.7 - RCh / RChG 63-3vDWTlakoměr DRChg 100-1 Fz rmBFr

Tlakoměr DRChg 100-1 Fz rmBFr

Tlakoměry pro kolejová vozidla
DIN 38 030:2009

Výsledkem dlouholetých zkušeností s požadavky výrobců, dodavatelů a provozovatelů kolejových vozidel (včetně vozů metra, tramvají, přístavních lokomotiv a strojů pro povrchovou těžbu) je tato nová řada přístrojů.

Standardizované tlakoměry pro kolejová vozidla jsou sériově vybaveny přímým a nepřímým osvětlením.

Přístroje jsou dostupné ve dvou základních provedeních:

 • Jednoručkové tlakoměry
  Používají se pro separátní měření tlaku, např. tlak v brzdovém válci nebo střadači.

Katalogový list 1901

 • Dvouručkové tlakoměry
  Používají se pro měření dvou tlaků současně, např. brzdový válec a střadač, nebo hlavní a napájecí potrubí.

Katalogový list 5901

Detailní popis přístrojů pro kolejová vozidla je k dispozici na přehledovém listu:
AwB 33

Osvědčení Českých drah, a.s. o způsobilosti dodavatele:
Osvědčení ČDTlakoměr RChgOe 100-3 M22 SF6

Tlakoměry pro monitorování tlaku / úniku plynu SF6

Tlakoměry tohoto typu jsou vybaveny mezními kontakty, které v případě úniku plynu SF6 z izolačního prostoru spustí alarm. Každý přístroj je vyroben pro konkrétní aplikaci podle zadaných hodnot provozního tlaku, spínacích bodů a okolní teploty. Dostupné jsou verze jak pro vnitřní použití, tak i plynem či kapalinou plněné varianty pro venkovní použití.

Pouzdro je svařeno s připojením, dosažená hodnota těsnosti je 10-5 mbar.l/s nebo vyšší.

 • kompenzovaný teplotní rozsah -20 °C až +60 °C
 • minimální dovolená okolní teplota -40 °C
 • galvanicky oddělené napájení kontaktů
 • 2 nebo 3 nastavené a zabezpečené mezní kontakty
 • široký rozsah použití v energetice

Katalogový list 1902High-Soft membrána

High-Soft oddělovací membrána

Oddělovací membrána High-Soft v kombinaci s měřicím přístrojem (vysílač tlaku, tlakoměr, ...) umožňuje měřit hodnoty tlaku téměř bez dodatečně vnášených chyb, které jsou zapříčiněny změnami pracovní nebo okolní teploty.

Naše High-Soft membrána s lichoběžníkovým průřezem stanovuje nový etalon pro teplotní chyby v rozmezí -40 °C až 400 °C.

 • velmi rychlá oscilace membrány
 • při statickém tlaku <1 bar abs. dostatečně dlouhá stabilita
 • bez omezení použitelné pro vakuum a teplotu do +150 °C
 • menší vliv napětí způsobeném montáží příruby
 • snadnější čištění dané profilem membrány
 • vyšší dovolené mechanické zatížení díky menšímu zvlnění

T07-000-006 T07-000-006